Michelina

Michelina, inti l-ikbar teżor t’Alla!

Fejn qatt bsarna l-fidwa li kellu jagħtik?

 

Ma’ kull tbatija dejjem

Bi tbissima tħallina,

U qatt ma ħarist lejn ħajtek b’mod negattiv.

 

Michelina, l-affarijiet li

Għallimtni int, ma ninsihom qatt żgur,

Għax inti kont ta’ impatt kbir għalija.

 

Inħobbok għażiża Michelina,

F’qalbi, dejjem ser inħallik!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Michelina, you are God’s biggest treasure!

How could we have known the destiny that you will have to face?

 

With every suffering,

You always left us with a smile,

And you never looked at life in a negative way.

 

Michelina, the things which you thought me,

I will definitely never forget,

Because you were a huge impact on my life.

 

I love you my dear Michelina,

And you will always be in my heart!

retro travel girl fashion vintage portrait outdoors

Advertisements